Ett företagarpris med syfte att stärka företagarandan i länet

Olle Oscarson är en sann entreprenör som gjort en både lång och framgångsrik resa i Jämtlands näringsliv. Läs mer om det längre ner på sidan. Efter försäljning av Fresks/XL-Bygg beslutade sig Olle för att sätta av ett betydande belopp i en stiftelsefond vars avkastning årligen skall utdelas i form av ett stipendium.

Olle Oscarsons stiftelsefond har som syfte att ”främja företagande i Jämtlands län med särskilt fokus på innovation, produktion och tidig företagsutveckling”. Priset på minst 50 000 kronor per år ska gå till den person som genom innovativt tänkande och handlande utvecklar en produkt eller tjänst, eller ett företag som bedöms vara en förebild för företagande och näringslivsutveckling i Jämtlands län.

– Det finns många duktiga småföretagare i länet som skulle kunna få en skjuts med ett tillskott på 50 000 kronor. I Jämtland finns en innovativ företagaranda och vi behöver fler duktiga företagare, menar Olle Oscarson.
Organisationen Näringsidkarna har fått förtroendet att utse mottagare och priset delades för första gången ut i november 2021.

– Ett mycket hedersamt uppdrag, säger Emil Danielsson, ordförande i Näringsidkarna i Östersund. Det är extra roligt att priset fokuserar på innovation och utveckling. Vi utser vinnaren men ser gärna att andra näringslivsorganisationer med kunskap kring företagande och innovationskraft i länet föreslår kandidater och tipsar sökande om stipendiet. Formuleringen ’tidig företagsutveckling’ innebär inte att företagaren måste var ung utan att företaget befinner sig i en tidig fas och beredd att ta ett nytt steg i utvecklingen. 

Från springgrabb till sann entreprenör

Olle Oscarson är född 1939 och har en lång framgångsrik karriär som företagare bakom sig. Som tonåring framförde han en idé till sin pappa att han ville bli bilmekaniker. Som droskägare hade pappa kontakter i bilbranschen vilket ledde till att Olle fick börja som springpojke på Bilbolaget för att så småningom kanske kunna få möjlighet till lärlingsplats till bilmekaniker. Men Sven O Persson såg att Olle hade andra kvaliteter och ganska snart fick han uppdrag på reservdelslagret med uppackning och utlämning av reservdelar och när det fungerade så bra så anmäldes han till Volvos volontärskurs för reservdelsmän. Därefter fick han allt mer betydande arbetsuppgifter inom reservdelar med lagerbokföring och inköpsarbete.

Efter militärtjänstgöring på I5 fick han erbjudande från Volvo om att ansvara för etablering av ett utomeuropeiskt reservdelslager men övertygades av Sven O att han skulle stanna kvar på Bilbolaget. Det ledde till att han fick ansvar för reservdelsverksamheten i Strömsund där han blev kvar i tio år. Under den tiden gifte han sig med Ulla och fick sönerna Pehr och Jan.

I början av 1970 fick Olle ett erbjudande som skulle komma att betyda mycket. Han var 31 år och skulle nu börja sin resa som egen företagare genom att köpa Rahms Maskin AB. Några år senare bestämde han sig för att flytta företaget till Odenskog och flyttade in på Hagvägen 11 i februari 1976. Så småningom namnändrades bolaget till Elektro-Diesel.
En anställd på Rahms hette Lennart Berg och han hade kreativa och kundorienterade idéer. Det ledde till utveckling av en dels en portabel radio för traktorer och skogsmaskiner men även en portabel värmeanläggning som fick namnet Polarn vilken fick sån framgång att företaget Polarn Innovation startades 1977.

En höstkväll 1984 knackade det på fönstret där Olle satt och jobbade på Elektro-Diesel. Det visade sig vara ett ombud för Fresks på andra sidan Chaufförsvägen som under ett styrelsemöte där man diskuterat företagets framtid kommit fram till att kanske Olle skulle vara intresserad. Och så blev det. Olle köpte Fresks och där börjar ett helt nytt avsnitt av historien. 

Olle med familj utvecklade företaget, minst sagt framgångsrikt, till det som via XL-bygg och K-Bygg nått sitt lyckliga slut med stor ekonomisk framgång.

Det i sin tur har resulterat att Olle, genom sin stiftelsefond, vill dela med sig och ge stimulans till dagens och framtidens företagare i form av det årliga stipendiet.